MIC Audio
二手市場主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 寄件者 傳送日期 由舊至新 由新至舊
[#1] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
價錢 HK$: 4,8oO
9成半新


mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.224
2018-01-04 10:15
[#2] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
師兄, 個盒同單都寫明2.5M, 你Post 3M ???
market2017
個人訊息 會員
101.xxx.xxx.98
2018-01-04 11:32
[#3] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
話比大家知係呢款啫

師兄好眼利,勁
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.224
2018-01-04 11:40
[#4] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
check pm pls
jin
個人訊息 會員
223.xxx.xxx.20
2018-01-04 11:54
[#5] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.224
2018-01-04 23:39
[#6] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
push
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.48
2018-01-05 22:49
[#7] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
HKD4,5OO
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.48
2018-01-06 16:17
[#8] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
HKD 4,5OO
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.149
2018-01-07 10:37
[#9] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
pUSn
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.104
2018-02-02 08:43
[#10] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
4,5OO,push
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.90
2018-03-05 15:58
[#11] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
push
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.90
2018-03-06 16:57
[#12] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
4,500. push
mark38s
個人訊息 會員
59.xxx.xxx.22
2018-03-07 11:16
[#13] 出售: Kondo SpC cab1e 3M (交易完成)    
Push
mark38s
個人訊息 會員
14.xxx.xxx.90
2018-03-08 08:42
按照傳送日期顯示:由舊至新由舊至新  由新至舊由新至舊


二手市場:只供會員買賣個人的物品,禁止一切商業活動及推廣。 所有物品買賣交易,一律均由買賣雙方直接洽商,而 review33.com 將不會負責核實買賣雙方所提供之資料。 所有爭議,一概與 review33.com 無關。 另外如有意在 review33.com 的二手市場內刊登收費廣告,請與我們聯絡 info@review33.com.