Home > 用家意見 > DV數碼攝錄機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Canon IXY DV  4.16  20586  2000-07-20  2002-05-24 
Canon MV20i  4.50  14677  2000-05-05  2000-05-20 
Canon MV300i  4.66  17740  2000-10-17  2003-10-30 
Canon MV30i  2.50  11421  2000-05-07  2000-07-08 
Canon MV400i  0.00  6794  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV430i  0.00  6083  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV450i  0.00  6044  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV500i  0.00  6741  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV530i  0.00  5970  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV550i  0.00  8368  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV5i / MV5iMC  0.00  8611  2002-11-09  0000-00-00 
Canon MVX10i  0.00  5747  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX1i  0.00  6950  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MVX250i/200i  0.00  5461  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX2i  2.00  7428  2002-11-09  2003-02-12 
Canon MVX3i  0.00  4495  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX6i  0.00  5006  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX750i/700i  0.00  5943  2004-05-08  0000-00-00 
Canon XL1s  0.00  7703  2002-04-28  0000-00-00 
Canon XM1  4.75  16179  2000-05-05  2002-10-12 
Hitachi DZ-MV100  0.00  7428  2000-07-17  0000-00-00 
JVC GR-D230  3.00  7269  2004-05-08  2005-04-21 
JVC GR-D231  0.00  5267  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D33  0.00  5379  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D53  0.00  4381  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D73  4.00  6285  2004-05-08  2004-12-28 
JVC GR-D93  0.00  4984  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-DV2000  3.37  10699  2001-12-16  2002-04-13 
JVC GR-DV3000SH  0.00  6379  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DVL1020SH(PAL)  4.00  7316  2002-04-28  2003-04-15 
JVC GR-DVL105A  4.00  8237  2000-05-05  2001-09-17 
JVC GR-DVL33SH  0.00  6083  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL38SH  2.50  8303  2000-05-05  2001-10-14 
JVC GR-DVL522SH(PAL)  0.00  7343  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DVL820SH(PAL)  4.00  7130  2002-04-28  2002-07-11 
JVC GR-DVL9300  0.00  6452  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9600  0.00  6298  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9800  0.00  7166  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVP3  117  3.91  85405  2001-03-04  2003-11-25 
JVC GR-DVP7SH  83  3.74  74891  2002-04-28  2006-06-27 
JVC GR-DVP9  0.00  5759  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-DVX40  12  4.08  14986  2000-05-05  2001-07-08 
JVC GR-DVX400EK(PAL)  3.00  9604  2002-04-28  2002-05-22 
JVC GR-DVX509SH(PAL)  4.25  9194  2002-04-28  2004-07-30 
JVC GR-DVX70  10  4.45  19537  2000-05-05  2001-12-14 
JVC GR-DVX707EG / 709SH  4.25  7817  2003-01-12  2003-04-03 
JVC GR-DVX80  2.00  10075  2000-07-27  2001-05-05 
JVC GR-DVX90  26  3.30  26242  2000-07-27  2004-02-29 
JVC GR-DX100  0.00  6654  2003-04-22  0000-00-00 
JVC GR-DX300  3.50  8721  2003-04-22  2003-05-16 
JVC GR-DX35  4.00  8414  2003-04-22  2003-09-15 
JVC GR-DX37  3.94  8142  2004-05-08  2005-07-23 
JVC GR-DX75  4.00  9351  2003-04-22  2003-05-26 
JVC GR-DX77  5.00  7598  2004-05-08  2004-08-01 
JVC GR-HD1  0.00  5614  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GY-DV500E  4.50  10329  2000-05-05  2001-08-24 
Panasonic NV DS30  0.00  7261  2003-01-12  0000-00-00 
Panasonic NV DS50  0.00  7462  2003-01-12  0000-00-00 
Panasonic NV GX7  4.00  9295  2003-01-12  2003-05-19 
Panasonic NV MX500  4.58  13720  2003-01-12  2003-08-14 
Panasonic NV-C7  5.00  15935  2000-07-08  2001-08-21 
Panasonic NV-DB1  3.00  8006  2000-06-26  2005-02-26 
Panasonic NV-DS15EN  0.00  6530  2000-09-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS200  0.00  7510  2000-06-22  0000-00-00 
Panasonic NV-DS25EN  0.00  7048  2000-09-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS55EN  3.00  10449  2000-06-22  2001-11-12 
Panasonic NV-DS60  0.00  6611  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-DS65  0.00  6232  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-DS88EN  0.00  5330  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic NV-EX21EN  4.00  7107  2002-04-28  2004-01-25 
Panasonic NV-EX3EN  54  3.94  41842  2000-05-05  2004-06-28 
Panasonic NV-GS30  0.00  6623  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-GS33  0.00  4777  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS3EN  0.00  8415  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic NV-GS50  4.33  14074  2003-04-23  2004-09-06 
Panasonic NV-GS55  0.00  5944  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS5EN  13  4.00  21833  2002-04-28  2003-10-04 
Panasonic NV-GS70  4.00  7226  2004-05-08  2004-09-13 
Panasonic NV-MX3000  10  4.80  20634  2000-10-02  2002-06-10 
Panasonic NV-MX350EN  3.00  8402  2002-04-28  2002-06-24 
Panasonic NV-MX500  0.00  5156  2004-05-08  0000-00-00 
Samsung VP D530i  5.00  8370  2002-09-15  2002-09-17 
Samsung VP D590i  5.00  9016  2002-09-15  2002-09-17 
Sharp VL-MC500E  0.00  4932  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp VL-ME100E  3.50  6628  2002-04-28  2002-04-28 
Sharp VL-ME10E  0.00  5543  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-MX1  3.75  7128  2000-12-07  2002-04-23 
Sharp VL-NZ10E/U  0.00  5847  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-NZ50E  0.00  5084  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp VL-PD3E  3.08  11498  2000-05-05  2002-05-21 
Sharp VL-PD6E  3.00  7850  2000-05-05  2003-09-22 
Sharp VL-SD20E  0.00  7178  2000-05-05  0000-00-00 
Sharp VL-Z500E  0.00  4323  2004-05-08  0000-00-00 
Sharp VL-Z7E  3.31  10927  2003-04-24  2004-08-09 
Sharp VL-Z800e  3.75  5464  2004-05-08  2005-07-12 
Sharp VL-Z950e  5.00  5555  2004-05-08  2005-07-04 
Sony DCR HC30  0.00  6563  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR HC40  0.00  6253  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC100/E  16  4.15  27412  2000-05-05  2003-06-28 
Sony DCR PC101  3.33  16374  2002-06-12  2003-01-05 
Sony DCR PC105  0.00  5406  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC108  0.00  4823  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC109  3.37  7454  2004-05-08  2004-12-15 
Sony DCR PC3/E  3.75  11800  2000-05-05  2000-10-24 
Sony DCR PC330  5.00  7240  2004-05-08  2006-02-12 
Sony DCR PC9  84  3.75  71674  2001-05-23  2002-09-28 
Sony DCR-IP1  0.00  4814  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR-IP220  0.00  6780  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-IP5  0.00  8507  2002-02-19  0000-00-00 
Sony DCR-IP55  3.87  10112  2002-08-12  2003-05-26 
Sony DCR-IP7  17  1.35  20657  2001-12-30  2004-06-18 
Sony DCR-PC110  69  3.65  56076  2000-07-24  2002-05-07 
Sony DCR-PC120  37  3.71  43886  2001-08-25  2003-12-03 
Sony DCR-PC4E  4.50  10759  2001-09-02  2002-04-03 
Sony DCR-PC5  12  3.62  20582  2000-06-08  2003-04-26 
Sony DCR-TR19  4.00  8268  2003-04-22  2003-07-26 
Sony DCR-TR22  3.00  7832  2003-04-22  2003-08-20 
Sony DCR-TR33  11  3.63  17432  2003-04-22  2003-07-21 
Sony DCR-TR38  0.00  5828  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR60  4.33  8216  2003-04-22  2004-02-20 
Sony DCR-TR75  0.00  5456  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR80  0.00  5984  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TRV10/E  0.00  8809  2000-05-05  0000-00-00 
Sony DCR-TRV11/E  3.50  8546  2000-09-17  2001-11-30 
Sony DCR-TRV120/E  0.00  10365  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV15  4.00  12643  2001-11-18  2002-01-07 
Sony DCR-TRV17  0.00  8797  2001-11-18  0000-00-00 
Sony DCR-TRV20  4.00  11589  2000-05-07  2001-06-14 
Sony DCR-TRV30  4.50  13427  2001-11-18  2003-01-02 
Sony DCR-TRV320/E  0.00  8460  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV520/E  0.00  8095  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV6/E  4.00  9339  2000-09-17  2001-02-22 
Sony DCR-TRV720/E  0.00  8185  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV820/E  0.00  8356  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV950  0.00  9673  2002-06-12  0000-00-00 
Sony DCR-VX2000E  5.00  16058  2000-05-27  2003-10-08 
Victor GR-DVX9  21  3.50  20858  2000-06-21  2002-05-19 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

Elephant Holdings Ltd

review33 on mobile

adhere