Home > 用家意見 > Plasma / LCD 電視機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
ComeMon F7AH 17" LCD TV with built-in tuner  0.00  9368  2005-04-20  0000-00-00 
ComeMon PME-42S6  0.00  8579  2002-11-30  0000-00-00 
ComeMon PME-42X6  0.00  6360  2002-11-30  0000-00-00 
ComeMon PME-50X6  0.00  5633  2002-11-30  0000-00-00 
Fujitsu P42VHA20WS  3.00  10008  2004-01-19  2004-01-21 
Fujitsu PDS 4233  0.00  6928  2002-11-09  0000-00-00 
Fujitsu PDS 4234  1.70  15281  2002-11-09  2005-09-25 
Hitachi 28LD5000TA  0.00  7595  2004-05-27  0000-00-00 
Hitachi 32LD7800TA 32吋液晶電視機  4.50  15767  2004-12-14  2005-08-29 
Hitachi 32PD5000TA  3.35  12201  2003-11-15  2004-10-25 
Hitachi 32PD7800TA PICTURE MASTER 32 吋等離子電視機  3.75  12243  2004-12-14  2005-07-07 
Hitachi 37PD7800TA PICTURE MASTER 37 吋等離子電視機  4.00  9700  2004-12-14  2005-10-23 
Hitachi 42PD5000TA  28  4.64  38227  2003-11-15  2005-06-09 
Hitachi 42PD7800TA PICTURE MASTER 42 吋等離子電視機  4.33  20417  2004-12-14  2005-07-29 
Hitachi 55PD5000TA 55 吋等離子電視機  0.00  6056  2004-12-14  0000-00-00 
Hitachi C15LC800SNT 15吋液晶電視機  0.00  5243  2004-12-14  0000-00-00 
Hitachi L32A01A  0.00  3779  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi L32S01A  0.00  3441  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi L37A01A  0.00  4602  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi L37X01A  0.00  3982  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi L42X01A  0.00  3849  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi PD32-A2100  4.00  8970  2002-08-17  2002-08-18 
Hitachi PD32-A3000  27  4.22  42696  2003-01-22  2004-01-12 
Hitachi PD37-A2100  3.50  7887  2002-08-17  2004-04-05 
Hitachi PD42-A2100  0.00  6515  2002-08-17  0000-00-00 
Hitachi PD42-A3000  5.00  14206  2003-01-22  2003-08-28 
Hitachi UT32MH700A  0.00  3427  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi UT37MX700A  0.00  4637  2008-06-10  0000-00-00 
Hitachi UT42MX700A  0.00  4470  2008-06-10  0000-00-00 
JVC LT-Z26S2  0.00  5998  2004-05-27  0000-00-00 
JVC LT-Z32S2  2.83  11884  2004-05-27  2006-06-05 
JVC PD-42DV2  0.00  5288  2004-05-27  0000-00-00 
LG 32LG50D-HD  0.00  5559  2008-06-10  0000-00-00 
LG 32LG60UR  0.00  2972  2008-06-10  0000-00-00 
LG 37LG50D-HD  0.00  5343  2008-06-10  0000-00-00 
LG 37LG60UR  0.00  2715  2008-06-10  0000-00-00 
LG 42LG50FD-HD  5.00  9345  2008-06-10  2009-08-20 
LG 42LG60FR  0.00  2902  2008-06-10  0000-00-00 
LG 47LG60FR  0.00  3043  2008-06-10  0000-00-00 
NEC 42MP4  0.00  4894  2003-06-26  0000-00-00 
NEC 42VP4  2.92  11416  2003-06-26  2006-10-01 
NEC PlasmaSync 42MP3  11  3.95  26284  2002-03-07  2002-08-12 
OLEVIA LT32HVE 32 吋 LCD TV  3.16  20748  2005-09-05  2006-01-11 
Panasonic TH-37PW4HZ  5.00  13512  2002-11-05  2002-12-13 
Panasonic TH-37PW5HZ  0.00  7068  2002-11-05  0000-00-00 
Panasonic TH-42PHW5BX  0.00  7337  2002-11-05  0000-00-00 
Panasonic TH-42PW5HZ  4.16  19650  2002-11-05  2003-04-14 
Panasonic TH-42PY800H (Plasma)  4.87  16468  2008-09-17  2009-02-17 
Panasonic TH-50PHW5HZ  2.00  7245  2002-11-05  2003-01-30 
Panasonic TX-15LT2 (LCD TV)  5.00  10855  2002-03-03  2002-09-17 
Panasonic TX-22LT2 (LCD TV)  3.00  10674  2002-03-03  2004-01-31 
Panasonic TX-32LX700M  0.00  4519  2008-06-10  0000-00-00 
Panasonic TX-37LX75M  0.00  3263  2008-06-10  0000-00-00 
Panasonic TX-37LX800H  0.00  3876  2008-06-10  0000-00-00 
Panasonic TX-37LZ800H  0.00  5556  2008-06-10  0000-00-00 
Philips 23PF9945 LCD Flat TV  3.90  13716  2004-01-26  2004-06-19 
Philips 30PF9946/98 30 吋 Flat TV (LCD)  0.00  5698  2005-07-29  0000-00-00 
Philips 30PF9975  4.33  10951  2004-05-27  2004-08-01 
Philips 32FD9954  2.50  15542  2003-04-14  2004-09-11 
Philips 32PF9966/69 32 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (LCD)  5.00  9672  2005-07-29  2006-03-03 
Philips 32PF9966/98 32 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (LCD)  4.16  13543  2005-07-29  2005-09-10 
Philips 42FD9935  0.00  11340  2001-05-21  0000-00-00 
Philips 42PF9946/98 42 吋 Flat TV (Plasma)  4.25  17162  2005-07-29  2005-09-12 
Philips 50PF9966/69 50 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (Plasma)  0.00  5110  2005-07-29  0000-00-00 
Philips 50PF9966/98 50 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (Plasma)  0.00  4702  2005-07-29  0000-00-00 
Pioneer PDP-427XG  0.00  8939  2006-11-14  0000-00-00 
Pioneer PDP-433HDG  3.50  9470  2002-11-05  2008-10-18 
Pioneer PDP-435HDG  4.35  12148  2005-07-29  2006-03-08 
Pioneer PDP-503HDG  3.25  11468  2002-11-05  2007-03-21 
Pioneer PDP-505HDG  0.00  5704  2005-07-29  0000-00-00 
Pioneer PDP-507XG  0.00  5064  2006-11-14  0000-00-00 
Samsung LA32A350  0.00  4925  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA32A550  0.00  4116  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA37A350  1.00  6707  2008-06-10  2008-12-02 
Samsung LA37A550  1.00  5471  2008-06-10  2008-12-02 
Samsung LA40A350  0.00  3930  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA40A550  0.00  3621  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA40A610  0.00  3744  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA46A550  0.00  3995  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA46A610  0.00  3265  2008-06-10  0000-00-00 
Samsung LA46N71B / LA40N71B/ LA32N71B  0.00  5301  2006-11-18  0000-00-00 
Samsung LA52F71B / LA46F71B / LA40F71B  0.00  5111  2006-11-18  0000-00-00 
Samsung PK-4215M  0.00  8611  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung PS-42C7S  0.00  3781  2006-11-18  0000-00-00 
Samsung PS-42P2S  4.25  23166  2002-04-28  2007-10-25 
Samsung PS-42Q7H  0.00  3709  2006-11-18  0000-00-00 
Samsung PS-50P2H  0.00  7503  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung PS-50Q7H  0.00  3917  2006-11-18  0000-00-00 
Samsung PS-63P5H  0.00  3868  2006-11-18  0000-00-00 
Sharp LC-22GA3H 22吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  7576  2005-01-07  0000-00-00 
Sharp LC-26GA3H 26吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  7262  2005-01-07  0000-00-00 
Sharp LC-26GA4H 26吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  5564  2005-01-07  0000-00-00 
Sharp LC-30AA1H  3.50  9267  2004-01-28  2004-06-02 
Sharp LC-30HV4H  0.00  6911  2004-01-27  0000-00-00 
Sharp LC-32A33H  0.00  6701  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-32D30H  0.00  5238  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-32G1H 32吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  10233  2004-12-15  0000-00-00 
Sharp LC-32G2H 32吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  8209  2004-12-15  0000-00-00 
Sharp LC-32GA3H 32吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  4.16  16586  2005-01-07  2005-08-09 
Sharp LC-32PX5H  0.00  5115  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-37A33H  0.00  5681  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-37AA1H  0.00  7093  2004-01-28  0000-00-00 
Sharp LC-37G1H 37吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  3.50  12864  2004-12-15  2005-04-07 
Sharp LC-37G2H 37吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  7987  2004-12-15  0000-00-00 
Sharp LC-37GA3H 37吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  9923  2005-01-07  0000-00-00 
Sharp LC-37GX3H  0.00  7580  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-37HV4H  4.50  10932  2004-01-27  2004-05-28 
Sharp LC-37PX5H  0.00  4810  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-42GX3H  0.00  5279  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-42PA63H  0.00  5260  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-45G1H 45吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機  0.00  11090  2005-01-07  0000-00-00 
Sharp LC-46GX3H  0.00  5450  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-46PA63H  0.00  6752  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-52GX3H  0.00  4147  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp LC-52PA63H  0.00  4258  2008-06-10  0000-00-00 
Sharp PZ-43HV2  3.00  7978  2002-12-09  2003-07-25 
Sharp PZ-50HV2  0.00  5605  2002-12-09  0000-00-00 
Sony KLV-32W400A  0.00  4782  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-40W400A  0.00  5230  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-40X300A  0.00  5257  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-40X350A  0.00  4201  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-46W400A  0.00  3481  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-46X300A  0.00  4388  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-46X350A  0.00  3332  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-52W300A  0.00  2782  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-52W400A  0.00  3130  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-52X300A  0.00  3218  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KLV-52X350A  0.00  3162  2008-06-10  0000-00-00 
Sony KZ-32TS1  4.00  10117  2002-12-08  2002-12-16 
SONY PFM-32C1 (Plasma)  2.00  16297  2002-03-03  2005-11-07 
SONY PFM-42B1 (Plasma)  0.00  9761  2002-03-03  0000-00-00 
Toshiba 42WL66E / 37WL66E / 32WL66E / 26WL66E  2.00  9137  2006-11-18  2007-05-25 
Toshiba 42WL67J / 37WL67J / 32WL67J  0.00  8582  2006-11-18  0000-00-00 
Toshiba 47WL66E  0.00  4197  2006-11-18  0000-00-00 
Toshiba 47WL67J  0.00  4531  2006-11-18  0000-00-00 
UPD DX-5001  0.00  4696  2002-11-30  0000-00-00 
UPD SV-3701  0.00  4537  2002-11-30  0000-00-00 
UPD SV-4201  0.00  4234  2002-11-30  0000-00-00 
ViewSonic N3000w 30 吋 LCD TV  0.00  8765  2005-03-04  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

review33 on mobile

adhere